กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งขี้เหล็ก ม.9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:25:05
 
บ.แก้งขี้เหล็ก ม.9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ นายวารินทร์ วาตา

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS