กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป้งสามหัว ม.2 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศร้อนไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:22:04
 
บ.โป้งสามหัว ม.2 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศร้อนไม่มีฝนเมื่อวานมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นางสุกัญญา สุวรรณรังษี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS