กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้อากาศร้อน ท้องฟ้าโปร่งสลับกับมีแดด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:40:06
 
บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้อากาศร้อน ท้องฟ้าโปร่งสลับกับมีแดด_นายเสมียน คำใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS