กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มะอึกแรด ม.5 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีแดดออก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:10:04
 
บ.มะอึกแรด ม.5 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีแดดออก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นายสมชัย ธรรมวิเศษ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS