FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังโหรา ม.3 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวยังไม่มีฝน

วันที่ 7 ก.ค. 2558 07:47:02
 
บ.วังโหรา ม.3 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวยังไม่มีฝน_นางสาวฉลวย ภู่แก้ว
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel