กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ปาน ม.10 ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00-15.17 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:17:24
 
บ.แม่ปาน ม.10 ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00-15.17 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ นายประทีป หมอบใหม่

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS