กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนยาง ม.6 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เวลา 14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. วันนี้สภาพอากาศโปร่ง อากาศดี มีฝนช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:24:15
 
บ.โนนยาง ม.6 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เวลา 14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. วันนี้สภาพอากาศโปร่ง อากาศดี มีฝนช่วงเช้า_นายสง่า นันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS