กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนทอง ม.9 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. สภาพอากาศวันนี้โปร่ง แดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:36:45
 
บ.โนนทอง ม.9 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. สภาพอากาศวันนี้โปร่ง แดดออก ไม่มีฝนตก_นายปานเทพ คำภูแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS