FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เสาหงษ์ ม.2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก แต่ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 9 ก.ค. 2558 14:41:20
 
บ.เสาหงษ์ ม.2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก แต่ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย_นางวรรณี สอนเสม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel