กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เสาหงษ์ ม.2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก แต่ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:41:20
 
บ.เสาหงษ์ ม.2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก แต่ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย_นางวรรณี สอนเสม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS