กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อู่ล่อง ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:45:58
 
บ.อู่ล่อง ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง_นายสมใจ มงคลเลิศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS