กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เวลา 10.00-11.00 น. มีฝนตกปานกลาง ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:53:53
 
บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เวลา 10.00-11.00 น. มีฝนตกปานกลาง ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายมณฑล ทองแกมใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS