กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. วันนี้ท้องฟ้มืดครึ้ม มีฝนตกอยู่ขณะนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:45:46
 
บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_วันนี้ท้องฟ้มืดครึ้ม มีฝนตกอยู่ขณะนี้_นายอ่ำ ธนู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS