กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลาดน้อย ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เวลา 12.00-12.15 น. มีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:00:15
 
บ.ลาดน้อย ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เวลา 12.00-12.15 น. มีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ ไม่มีฝนตก_นายกล่อม คำภา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS