กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่แม่เรวา ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศสลัวๆ มีแดดอ่อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:42:43
 
บ.ใหม่แม่เรวา ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศสลัวๆ มีแดดอ่อน_นายเสาร์ นาไพรวัลย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS