กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยห้อม ม.1 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:40:04
 
บ.ห้วยห้อม ม.1 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายศรี เมืองมูล

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS