FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำมุด ม.3 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ริกเตอร์ ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 15 ก.ค. 2558 08:53:10
 
บ.น้ำมุด ม.3 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ริกเตอร์ ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายปรีชา ดอกยอด
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel