กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งยาว ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:29:41
 
บ.ทุ่งยาว ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ_นายระพีพรรณ พวงจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS