FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งยาว ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 21 ก.ค. 2558 07:29:41
 
บ.ทุ่งยาว ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ_นายระพีพรรณ พวงจันทร์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel