กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งแต ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้มีเมฆบางส่วน แดดเริ่มออก เมื่อคืนฝนไม่ตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:31:57
 
บ.ทุ่งแต ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้มีเมฆบางส่วน แดดเริ่มออก เมื่อคืนฝนไม่ตก_นายสิทธิ์ นามวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS