FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าเปา ม.6 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานและเมื่อคืนนี้มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 21 ก.ค. 2558 13:35:35
 
บ.ป่าเปา ม.6 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานและเมื่อคืนนี้มีฝนตกปรอยๆ_นายกองแก้ว วิชัยรัตน์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel