กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ้านม่วง ม.15 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:40:19
 
บ.บ้านม่วง ม.15 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ_นายผ่าน แก้วปา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS