กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าเขา ม.5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:01:31
 
บ.ท่าเขา ม.5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายถาวร มานะทวี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS