FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สะเลียมหวาน ม.3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง_เย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก ระหว่างวันมีฝนตกปรอยๆบ้างเล็กน้อย

วันที่ 22 ก.ค. 2558 17:29:56
 
บ.สะเลียมหวาน ม.3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง_เย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก ระหว่างวันมีฝนตกปรอยๆบ้างเล็กน้อย_นายบุญเทียน อินจิโน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel