กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลิ่มถิ่ม ม.4 ต.ลิ่มถิ่ม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:30:30

บ.ลิ่มถิ่ม ม.4 ต.ลิ่มถิ่ม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นายสมบุญ พรมใจ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS