กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยหนองแห้ง ม.9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. บ่านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นระยะ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:41:42
 
บ.ห้วยหนองแห้ง ม.9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. บ่านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นระยะ_นายถนอม กอบจิตสะอาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS