กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สะพานหิน ม.5 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.บ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:15:13
 
บ.สะพานหิน ม.5 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.บ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้ม_นายาุเทพ ศิลาโหง่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS