กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยยาโน ม.12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:19:21
 

บ.ห้วยยาโน ม.12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายสุรัตน์ จินตาธรรม

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS