FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางเปียง ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ

วันที่ 30 ก.ค. 2558 14:21:16
 
บ.ยางเปียง ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ_นายฤทธิ์ จุมถา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel