กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำเเพงเพชร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.สภาพอากาศในขณะนี้้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:41:22
 
บ.สักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำเเพงเพชร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.สภาพอากาศในขณะนี้้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS