กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โสกกล้า ม.1 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.สภาพอากาศในขณะนี้้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:58:53
 
บ.โสกกล้า ม.1 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.สภาพอากาศในขณะนี้้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายบุญโฮม จำปานิล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS