กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาโมง ม.4 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย สภาพอากาศในขณะนี้้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 11:04:06
 
บ.นาโมง ม.4 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย สภาพอากาศในขณะนี้้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายทองสา  สุวรรณราช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS