กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศรีดอนชัย ม.8 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.เมื่อวานที่ผ่านมามีฝนตกตลอดทั้งวัน เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:21:25
 
บ.ศรีดอนชัย ม.8 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.เมื่อวานที่ผ่านมามีฝนตกตลอดทั้งวัน เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก_นายณรงค์ ถามูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS