กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยต่อ ม.3 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน ตกต่อเนื่องจากช่วงเช้า - ปัจจุบัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:21:01
 
บ.ดอยต่อ ม.3 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 14.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน ตกต่อเนื่องจากช่วงเช้า - ปัจจุบัน_นายจรูญ กันแกว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS