กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งผึ้ง ม.5 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ้งช้าง จ.น่าน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 85 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเป็นต้นมา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:15:03
 
บ.ทุ่งผึ้ง ม.5 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ้งช้าง จ.น่าน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 85 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเป็นต้นมา_นายวิวัฒน์ ขันไชย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS