กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำตวง ม.9 ต.น้ำพวง อ.แม่จริม จ.น่าน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 37 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:25:43
 
บ.น้ำตวง ม.9 ต.น้ำพวง อ.แม่จริม จ.น่าน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 37 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง_นายเน้ง แช่โซ้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS