กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงบ่ายท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลา 17.00 - 17.15 น. มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 17:28:55
 
บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงบ่ายท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลา 17.00 - 17.15 น. มีฝนตกปรอยๆ_นายลิขิต หัสคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS