กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยหว้า ม.6 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_เช้านี้มีฝนตกปรอย ๆ ช่วงบ่ายท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:09:02
 
บ.ห้วยหว้า ม.6 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_เช้านี้มีฝนตกปรอย ๆ ช่วงบ่ายท้องฟ้ามืดครึ้ม_นางนิตยา นวลศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS