กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งกวาง ม.1 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ฝนเริ่มตกตอนบ่าย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:06:32
 
บ.โป่งกวาง ม.1 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ฝนเริ่มตกตอนบ่าย_ายประมินทร์ ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS