กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาหงษ์ ม.4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:42:20
 
บ.ตาหงษ์ ม.4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนไม่มีฝน_นางกรรณิกา สุวรรณะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS