กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งดินลุ่ม ม..3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 16.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศขณะนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:49:56
 
บ.ทุ่งดินลุ่ม ม..3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 16.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศขณะนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายเซียน ชำนาญดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS