กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ายูง ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นช่วงๆ มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:57:43
 
บ.ท่ายูง ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นช่วงๆ มีลมแรง_นายราตรี ทิพย์ลาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS