FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
รร.แม่สะเรียง บริบัตศึกษา ม.8 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก เมื่อวานมีฝนตกปรอย ๆ

วันที่ 11 ส.ค. 2558 08:06:19
 
รร.แม่สะเรียง บริบัตศึกษา ม.8 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก เมื่อวานมีฝนตกปรอย ๆ_นายวิทยา ปริสาวงศ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel