FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
รร.สบเมยวิทยา ม.3 ต.แม่ตะควน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เมื่อวานตอนบ่าย มีฝนตกปรอย ๆ

วันที่ 11 ส.ค. 2558 08:10:13
 
รร.สบเมยวิทยา ม.3 ต.แม่ตะควน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เมื่อวานตอนบ่าย มีฝนตกปรอย ๆ_นายสุรพล จริยา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel