กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งแต ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:28:42
 
บ.ทุ่งแต ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน_นายสิทธิ์ นามวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS