FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากรอง ม.3 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง

วันที่ 13 ส.ค. 2558 18:09:31
 
บ.ปากรอง ม.3 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง_นายพัด หล่ออินทร์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel