กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกนกพัฒน ม.7 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:25:33
 
บ.โคกนกพัฒน ม.7 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี_นายดอกจวง บุตรโคตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS