FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาเวียง ม.9 อ.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

วันที่ 14 ส.ค. 2558 08:29:08
 
บ.นาเวียง ม.9 อ.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี_นายบุญชวน พรหมศรี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel