กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศรีดอนชัย ม.8 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 14:52:36
 
บ.ศรีดอนชัย ม.8 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี_นายณรงค์ ถามูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS