กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พุพลูบน ม.4 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหย็าปล้อง จ.เพชรบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:31:54
 
บ.พุพลูบน ม.4 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก_นายวิทยา กระทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS