กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันกู่ ม.4 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เย็นนี้ฝนตกโปรยปราย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:22:09
 
บ.สันกู่ ม.4 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เย็นนี้ฝนตกโปรยปราย_นายบุญประเสริฐ อภิชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS