FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางปรุเหนือ ม.6 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก

วันที่ 18 ส.ค. 2558 08:17:34

บ.บางปรุเหนือ ม.6 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน นายสุเชาว์ ศรีคง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel